Mali Danışmanlık

Mali Danışmanlık

Mali Danışmanlık

MALİ DANIŞMANLIK ALANINDA HİZMETLERİMİZ

  • Vergi politikalarının oluşturulması ve vergi planlamasının yapılması,
  • Şirket bünyesinde bulunan muhasebe sistemlerinin denetlenmesi ve raporlanması,
  • Vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili danışmanlık hizmetinin sunulması,
  • İstenilen her süreçte, firmanın mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu vb. belgelerin oluşturulması,
  • Muhasebe denetim işlemlerinin sunulması,
  • Muhasebe personeli için gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Uygulamada tereddütlü konulardaki muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen diğer bilgilerin öncülüğünde bültenlerin hazırlanması ve mevzuatlardaki uygulamalara yön verilmesi,
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık verilmesi,
  • Şirketin üçüncü kişilerle düzenleyeceği sözleşmeleri vergi mevzuatı açısından inceleyerek görüş bildirilmesi,